EkumenickýLukáš1,59

Lukáš 1:59

Evanjelium podľa Lukáša

Na ôs­my deň prišli ob­rezať dieťa a chceli ho na­zvať ot­covým menom — Za­chariáš.


Verš v kontexte

58 Keď jej známi a príbuz­ní počuli, že ju Pán ob­daroval milo­sr­den­stvom, radovali sa s ňou. 59 Na ôs­my deň prišli ob­rezať dieťa a chceli ho na­zvať ot­covým menom — Za­chariáš. 60 Ale mat­ka po­vedala: Nie, bude sa volať Ján.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

59 Po­tom stalo sa ôs­meho dňa, že prišli ob­rezať dieťat­ko a volali ho po mene jeho otca Za­chariášom.

Evanjelický

59 Na ôs­my deň prišli ob­rezať dieťat­ko a chceli ho po­menovať Za­chariášom, menom ot­covým.

Ekumenický

59 Na ôs­my deň prišli ob­rezať dieťa a chceli ho na­zvať ot­covým menom — Za­chariáš.

Bible21

59 Os­mého dne, když přiš­li dítě obřezat, chtě­li mu dát jméno pod­le jeho ot­ce, Za­cha­ri­áš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček