EkumenickýLukáš1,4

Lukáš 1:4

Evanjelium podľa Lukáša

aby si po­znal spoľah­livosť náuky, do ktorej ťa za­svätili.


Verš v kontexte

3 pred­sa som aj ja uznal za dob­ré dô­klad­ne a sú­stav­ne pre­bádať všet­ko od začiat­ku a na­písať ti, vznešený Te­ofil, 4 aby si po­znal spoľah­livosť náuky, do ktorej ťa za­svätili. 5 Za dní jud­ského kráľa Herodesa žil is­tý kňaz menom Za­chariáš z Abiášovej kňaz­skej triedy. Jeho manžel­ka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 aby si náležite po­znal is­totu vecí, ktorým ťa učili.

Evanjelický

4 aby si po­znal spoľah­livosť rečí, ktorým ťa vy­učovali.

Ekumenický

4 aby si po­znal spoľah­livosť náuky, do ktorej ťa za­svätili.

Bible21

4 abys po­znal, jak spo­leh­livé je učení, které jsi při­jal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček