EkumenickýLukáš1,5

Lukáš 1:5

Evanjelium podľa Lukáša

Za dní jud­ského kráľa Herodesa žil is­tý kňaz menom Za­chariáš z Abiášovej kňaz­skej triedy. Jeho manžel­ka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta.


Verš v kontexte

4 aby si po­znal spoľah­livosť náuky, do ktorej ťa za­svätili. 5 Za dní jud­ského kráľa Herodesa žil is­tý kňaz menom Za­chariáš z Abiášovej kňaz­skej triedy. Jeho manžel­ka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 6 Obaja boli spravod­liví pred Bohom, bez­úhon­ne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Za dní Heródesa kráľa nad Jud­skom, bol nejaký kňaz, menom Za­chariáš, z triedy Abiášovej, a jeho manžel­ka bola z dcér Áronových, ktorej bolo meno Alžbeta.

Evanjelický

5 Za jud­ského kráľa Herodesa žil kňaz Za­chariáš z týžden­nej kňaz­skej triedy Abi­ovej; jeho manžel­ka bola z dcér Áronových a volala sa Alžbeta.

Ekumenický

5 Za dní jud­ského kráľa Herodesa žil is­tý kňaz menom Za­chariáš z Abiášovej kňaz­skej triedy. Jeho manžel­ka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta.

Bible21

5 Za dnů jud­ského krále He­roda byl je­den kněz, jménem Za­cha­ri­áš, z Abiášova kněžského od­dílu. Jeho manželka byla z dcer Áro­nových a jmenova­la se Alžbě­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček