EkumenickýJób5,2

Jób 5:2

Bláz­na za­bije hnev a nerozum­ného usmr­tí vášeň.


Verš v kontexte

1 Len volaj, či ti nie­kto od­povie. Na koho zo svätých sa ob­rátiš? 2 Bláz­na za­bije hnev a nerozum­ného usmr­tí vášeň. 3 Videl som, ako blázon za­púšťa korene, ale znenaz­daj­ky je jeho obyd­lie vy­vrátené.

späť na Jób, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo bláz­na za­bije hnev, a spros­tého usmr­tí žiar­livosť.

Evanjelický

2 Bláz­na za­bíja vlast­ná mr­zutosť a hlupáka usmr­cuje náruživosť.

Ekumenický

2 Bláz­na za­bije hnev a nerozum­ného usmr­tí vášeň.

Bible21

2 Hlupáka za­hu­bí rozhořčení, omezenec umře závis­tí.

EkumenickýJób5,2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček