EkumenickýJób3,16

Jób 3:16

Alebo — tak ako po­tratený a za­kopaný plod, vôbec by som nebol, tak ako deti, čo ni­kdy ne­videli svet­lo.


Verš v kontexte

15 alebo s kniežatami, čo majú zlato a pl­nia si domy strieb­rom. 16 Alebo — tak ako po­tratený a za­kopaný plod, vôbec by som nebol, tak ako deti, čo ni­kdy ne­videli svet­lo. 17 Tam bez­božníci pre­stávajú zúriť a od­počívajú vy­silení.

späť na Jób, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Alebo p­rečo som nebol jako nedochôdča, skryté, jako ne­mluvňatá, k­toré nevidely svet­la?

Evanjelický

16 Alebo prečo nie som ako za­hrabané nedochôdča, ako deti, ktoré ne­uz­reli svet­lo!

Ekumenický

16 Alebo — tak ako po­tratený a za­kopaný plod, vôbec by som nebol, tak ako deti, čo ni­kdy ne­videli svet­lo.

Bible21

16 Pro­č jsem jak po­trat ne­byl zahrabán, jako ne­mluvně, jež svět­lo ne­vídá?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček