EkumenickýJób25,1

Jób 25:1

Nato Bil­dad zo Šúachu od­povedal tak­to:


Verš v kontexte

1 Nato Bil­dad zo Šúachu od­povedal tak­to: 2 Jemu pat­rí vláda a pred ním treba mať strach, na svojich výšinách si za­bez­pečuje po­koj. 3 Vari sa dajú spočítať jeho zá­stupy? Nad kým by ne­vychádzalo jeho svet­lo?

späť na Jób, 25

Príbuzné preklady Roháček

1 A Bil­dad Šuchs­ký od­povedal a riekol:

Evanjelický

1 Po­tom sa Bil­dad Šúachs­ký ujal slova a po­vedal:

Ekumenický

1 Nato Bil­dad zo Šúachu od­povedal tak­to:

Bible21

1 Bil­dad Šu­chský mu na to ře­kl:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček