EkumenickýJób1,3

Jób 1:3

Do jeho vlast­níc­tva pat­rilo sedem­tisíc oviec, tritisíc tiav, päťs­to vol­ských záp­rahov, päťs­to os­líc a veľké množs­tvo služob­níc­tva. Ten­to muž bol výz­nam­nejší než všet­ci ľudia Východu.


Verš v kontexte

2 Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry. 3 Do jeho vlast­níc­tva pat­rilo sedem­tisíc oviec, tritisíc tiav, päťs­to vol­ských záp­rahov, päťs­to os­líc a veľké množs­tvo služob­níc­tva. Ten­to muž bol výz­nam­nejší než všet­ci ľudia Východu. 4 Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený deň, usporadúvali domáce hos­tiny, na ktoré po­zývali aj svoje tri ses­try, aby jed­li a pili.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A mal dobyt­ka sedem tisíc kusov drobného stáda, tri tisíce veľb­lúdov, päťs­to párov volov, päťs­to os­líc a služob­níc­tva veľmi mnoho. A ten muž bol väčší od všet­kých synov východu.

Evanjelický

3 Mal do sedem­tisíc oviec, tritisíc tiav, päťs­to záp­rahov hovädzieho dobyt­ka, päťs­to os­líc a veľmi mnoho služob­níc­tva. Bol to výz­nam­nejší muž ako všet­ci ľudia Východu.

Ekumenický

3 Do jeho vlast­níc­tva pat­rilo sedem­tisíc oviec, tritisíc tiav, päťs­to vol­ských záp­rahov, päťs­to os­líc a veľké množs­tvo služob­níc­tva. Ten­to muž bol výz­nam­nejší než všet­ci ľudia Východu.

Bible21

3 jeho stáda číta­la 7 000 ov­cí, 3 000 vel­bloudů, 500 párů do­bytka a 500 oslic a také služebnictva měl vel­mi mno­ho. Mezi vše­mi východní­mi náro­dy mu ne­bylo rovného.

EkumenickýJób1,3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček