EkumenickýJób1,4

Jób 1:4

Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený deň, usporadúvali domáce hos­tiny, na ktoré po­zývali aj svoje tri ses­try, aby jed­li a pili.


Verš v kontexte

3 Do jeho vlast­níc­tva pat­rilo sedem­tisíc oviec, tritisíc tiav, päťs­to vol­ských záp­rahov, päťs­to os­líc a veľké množs­tvo služob­níc­tva. Ten­to muž bol výz­nam­nejší než všet­ci ľudia Východu. 4 Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený deň, usporadúvali domáce hos­tiny, na ktoré po­zývali aj svoje tri ses­try, aby jed­li a pili. 5 Vždy, keď sa skončili dni hos­tiny, Jób po­sielal po nich a po­sväcoval ich. Včas­ráno vstával, obetoval spaľovanú obetu za každého z nich, pre­tože si po­vedal: Možno moji synovia zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mys­li. Jób to tak­to robieval ustavične.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A jeho synovia chodievali a robievali hos­tiny po dome, každý na svoj deň. A po­sielavali a po­volávali aj svoje tri ses­try, aby jed­ly a pily s nimi.

Evanjelický

4 Jeho synovia sa schádzali a strojili hos­tiny, každý vo svojom dome a vo svoj deň; dávali po­volávať aj svoje tri ses­try, aby jed­li a pili s nimi.

Ekumenický

4 Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený deň, usporadúvali domáce hos­tiny, na ktoré po­zývali aj svoje tri ses­try, aby jed­li a pili.

Bible21

4 Jeho synové, každý ve svůj den, pořáda­li ve svých do­mech hosti­ny a zva­li také své tři se­st­ry, ať při­jdou jíst a pít s ni­mi.

EkumenickýJób1,4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček