EkumenickýIzaiáš2,16

Izaiáš 2:16

proti všet­kým taršíšs­kym lodiam a proti akej­koľvek honos­nej kráse.


Verš v kontexte

15 proti každej vy­sokej veži, proti každej kamen­nej hrad­be, 16 proti všet­kým taršíšs­kym lodiam a proti akej­koľvek honos­nej kráse. 17 Po­korená bude pýcha človeka a ponížená bude po­výšenosť ľudí. V ten deň bude vy­výšený jedine Hos­podin

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 na všet­ky lode Taršíša a na všet­ky vzác­ne maľby.

Evanjelický

16 Proti všet­kým taršíšs­kym lodiam i proti všet­kým vzác­nym plavid­lám.

Ekumenický

16 proti všet­kým taršíšs­kym lodiam a proti akej­koľvek honos­nej kráse.

Bible21

16 pro všech­ny mořské lodi, pro všech­ny skvělé korá­by.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček