Ekumenický2. Mojžišova6,20

2. Mojžišova 6:20

Exodus

Am­rám si vzal sa ženu Jókebed, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Am­rám žil stot­rid­saťsedem rokov.


Verš v kontexte

19 Synovia Meráriho: Mach­li a Múši. To sú Léviho rody podľa ich rodok­meňov. 20 Am­rám si vzal sa ženu Jókebed, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Am­rám žil stot­rid­saťsedem rokov. 21 Synovia Jis­hára: Kórach, Nefeg a Zik­ri.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 A Am­ram si vzal Jochebeď, svoju tet­ku za ženu, a porodila mu Árona a Mojžiša. A rokov života Am­ramových bolo sto trid­saťsedem rokov.

Evanjelický

20 Am­rám si vzal za manžel­ku Jóchebed, svoju tetu, a tá mu porodila Árona a Mojžiša. Am­rám žil stot­rid­saťsedem rokov.

Ekumenický

20 Am­rám si vzal sa ženu Jókebed, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Am­rám žil stot­rid­saťsedem rokov.

Bible21

20 Amram si vzal za ženu svou tetu Jo­che­bed a ta mu po­ro­di­la Áro­na a Mo­jžíše. Amram se dožil věku 137 let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček