Ekumenický2. Mojžišova38,31

2. Mojžišova 38:31

Exodus

pod­stav­ce okolo ná­dvoria, pod­stav­ce k bráne do ná­dvoria, všet­ky kolíky na príbytok a všet­ky kolíky okolo ná­dvoria.


Verš v kontexte

29 Zo všet­kých obetovaných darov bolo sedem­desiat talen­tov a dvetisícštyris­to šekelov bron­zu. 30 Z toho urobili pod­stav­ce do vchodu stanu stretávania, bron­zový ol­tár, k nemu bron­zový rošt a všet­ko prís­lušen­stvo k oltáru: 31 pod­stav­ce okolo ná­dvoria, pod­stav­ce k bráne do ná­dvoria, všet­ky kolíky na príbytok a všet­ky kolíky okolo ná­dvoria.

späť na 2. Mojžišova, 38

Príbuzné preklady Roháček

31 a pod­stav­ce dvora do­okola a pod­stav­ce brány dvora a všet­ky kolíky príbyt­ku i všet­ky kolíky dvora do­okola.

Evanjelický

31 aj pod­stav­ce ná­dvoria do­okola a pod­stav­ce brány ná­dvoria i všet­ky kolíky príbyt­ku i ná­dvoria do­okola.

Ekumenický

31 pod­stav­ce okolo ná­dvoria, pod­stav­ce k bráne do ná­dvoria, všet­ky kolíky na príbytok a všet­ky kolíky okolo ná­dvoria.

Bible21

31 patky sloupů ko­lem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všech­ny ko­líky ko­lem Příbytku a ko­lem nádvoří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček