Ekumenický2. Mojžišova34,6

2. Mojžišova 34:6

Exodus

Hos­podin pre­chádzal pred ním a volal: Hos­podin, Hos­podin! Milo­sr­d­ný, lás­kavý, zhovievavý, veľmi milos­tivý a ver­ný Boh!


Verš v kontexte

5 Keď Hos­podin zo­stúpil v oblaku, Mojžiš sa tam k nemu po­stavil a vzýval meno Hos­podina. 6 Hos­podin pre­chádzal pred ním a volal: Hos­podin, Hos­podin! Milo­sr­d­ný, lás­kavý, zhovievavý, veľmi milos­tivý a ver­ný Boh! 7 Pre­ukazuje milosť tisícom, od­púšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva ne­pot­res­tané. Tres­tá vinu ot­cov na synoch a vnukoch do tretieho a štvr­tého po­kolenia.

späť na 2. Mojžišova, 34

Príbuzné preklady Roháček

6 A Hos­podin idúc pop­ri ňom volal: Hos­podin, Hos­podin, sil­ný Bôh ľútos­tivý a milo­sr­d­ný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a prav­dy,

Evanjelický

6 I prešiel Hos­podin pop­red neho a volal: Hos­podin, Hos­podin, Boh milo­sr­d­ný a ľútos­tivý, zhovievavý a hoj­ný v milos­ti a ver­nos­ti,

Ekumenický

6 Hos­podin pre­chádzal pred ním a volal: Hos­podin, Hos­podin! Milo­sr­d­ný, lás­kavý, zhovievavý, veľmi milos­tivý a ver­ný Boh!

Bible21

6 Hos­po­din pro­šel ko­lem něj a volal: „Hospodin, Hospodin! Bůh sou­citný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi las­kavý a věrný,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček