Ekumenický2. Mojžišova3,9

2. Mojžišova 3:9

Exodus

Kvílenie Iz­raelitov došlo ku mne a videl som aj ich utr­penie, i to, ako ich Egypťania utláčajú.


Verš v kontexte

8 Pre­to som zo­stúpil, aby som ho vy­slobodil z moci Egyp­ta a vy­viedol z tej krajiny do krajiny dob­rej a rozľah­lej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanaánčania, Chetiti, Amorejčania, Periz­zeji, Chiv­viji a Jebúseji. 9 Kvílenie Iz­raelitov došlo ku mne a videl som aj ich utr­penie, i to, ako ich Egypťania utláčajú. 10 Teraz choď, po­sielam ťa k faraónovi. Vy­veď môj ľud, Iz­raelitov, z Egypta!

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A teraz hľa, krik synov Iz­raelových prišiel ku mne a videl som aj útisk, ktorým ich utis­kujú Egypťania.

Evanjelický

9 Teraz, hľa, volanie Iz­rael­cov o po­moc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú.

Ekumenický

9 Kvílenie Iz­raelitov došlo ku mne a videl som aj ich utr­penie, i to, ako ich Egypťania utláčajú.

Bible21

9 Hle, nářek synů Iz­rae­le do­le­hl ke mně; vi­děl jsem také ú­tisk, jakým je Egypťané utis­kují.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček