Ekumenický2. Mojžišova24,15

2. Mojžišova 24:15

Exodus

Keď Mojžiš vy­stúpil na vrch, ob­lak za­halil vrch.


Verš v kontexte

14 Starším po­vedal: Zo­staňte tu, kým sa k vám ne­vrátime. Bude tu s vami Áron a Chúr. Keby nie­kto niečo mal, nech sa ob­ráti na nich. 15 Keď Mojžiš vy­stúpil na vrch, ob­lak za­halil vrch. 16 Hos­podinova sláva zo­stúpila na vrch Sinaj a šesť dní ho za­krývala ob­lakom. Na sied­my deň Hos­podin za­volal Mojžiša zo stredu ob­laku.

späť na 2. Mojžišova, 24

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom vy­šiel Mojžiš na vrch, a ob­lak pri­kryl vrch.

Evanjelický

15 Po­tom Mojžiš vy­stúpil na vrch a ob­lak pri­kryl vrch.

Ekumenický

15 Keď Mojžiš vy­stúpil na vrch, ob­lak za­halil vrch.

Bible21

15 Mo­jžíš tedy vy­stou­pil na horu a horu přikryl ob­lak.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček