Ekumenický2. Mojžišova20,15

2. Mojžišova 20:15

Exodus

Ne­pok­rad­neš!


Verš v kontexte

14 Ne­scudzoložíš! 15 Ne­pok­rad­neš! 16 Ne­vys­lovíš krivé svedec­tvo proti svoj­mu blížnemu.

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

15 Ne­uk­rad­neš!

Evanjelický

15 Ne­pok­rad­neš!

Ekumenický

15 Ne­pok­rad­neš!

Bible21

15 Ne­kraď.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček