Ekumenický2. Mojžišova1,6

2. Mojžišova 1:6

Exodus

Po­tom zo­mrel Jozef, všet­ci jeho bratia i celé vtedajšie po­kolenie.


Verš v kontexte

5 Všet­kých, čo vy­šli z Jákobových bedier, bolo sedem­desiat. Jozef totiž už bol v Egypte. 6 Po­tom zo­mrel Jozef, všet­ci jeho bratia i celé vtedajšie po­kolenie. 7 Iz­raeliti boli však plod­ní, rozm­nožili sa, vzrás­tol ich počet a pre­veľmi zmohut­neli, takže ich bola pl­ná krajina.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A Jozef zo­mrel i všet­ci jeho bratia i celé to po­kolenie.

Evanjelický

6 Po­tom Jozef zo­mrel i všet­ci jeho bratia i celé to po­kolenie.

Ekumenický

6 Po­tom zo­mrel Jozef, všet­ci jeho bratia i celé vtedajšie po­kolenie.

Bible21

6 Josef pak zemřel a také všich­ni jeho bratři a ce­lé to poko­lení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček