Ekumenický2. Mojžišova1,5

2. Mojžišova 1:5

Exodus

Všet­kých, čo vy­šli z Jákobových bedier, bolo sedem­desiat. Jozef totiž už bol v Egypte.


Verš v kontexte

4 Dán, Naf­táli, Gád a Ašér. 5 Všet­kých, čo vy­šli z Jákobových bedier, bolo sedem­desiat. Jozef totiž už bol v Egypte. 6 Po­tom zo­mrel Jozef, všet­ci jeho bratia i celé vtedajšie po­kolenie.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A bolo všet­kých duší, ktoré pošly z bed­ra Jakobov­ho, sedem­desiat duší. A Jozef bol v Egyp­te.

Evanjelický

5 Všet­kých po­tom­kov, ktorí vy­šli z bedier Jákobových, bolo 70 duší; Jozef však bol už v Egyp­te.

Ekumenický

5 Všet­kých, čo vy­šli z Jákobových bedier, bolo sedem­desiat. Jozef totiž už bol v Egypte.

Bible21

5 Celkem vy­šlo z Jáko­bových be­der se­dm­desát osob. Josef už byl v Egyptě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček