Ekumenický2. Mojžišova1,10

2. Mojžišova 1:10

Exodus

uvažuj­me, ako sa voči nemu roz­um­ne za­chovať, aby sa ne­množil, lebo v prípade voj­ny by sa pri­dal k našim ne­priateľom, bojoval by proti nám a od­išiel by z krajiny.


Verš v kontexte

9 Po­vedal svoj­mu ľudu: Keďže iz­rael­ský ľud je počet­nejší a moc­nejší než my, 10 uvažuj­me, ako sa voči nemu roz­um­ne za­chovať, aby sa ne­množil, lebo v prípade voj­ny by sa pri­dal k našim ne­priateľom, bojoval by proti nám a od­išiel by z krajiny. 11 Pre­to nad ním ustanovili do­zor­cov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mes­tá Pitóm a Raam­sés.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Nože buďme opatr­ní voči ne­mu, aby sa p­ríliš nerozmnožil, a stalo by sa, keby po­vs­tala voj­na proti nám, že by sa aj on pri­dal k tým, ktorí nás nenávidia, a bojoval by proti nám a vy­šiel by hore zo zeme.

Evanjelický

10 Nože, počínaj­me si múd­ro voči ne­mu, aby sa nerozm­nožil; lebo by sa moh­lo stať, že v prípade voj­ny by sa aj on pri­pojil k našim protiv­níkom, bojoval by proti nám a od­išiel by z krajiny.

Ekumenický

10 uvažuj­me, ako sa voči nemu roz­um­ne za­chovať, aby sa ne­množil, lebo v prípade voj­ny by sa pri­dal k našim ne­priateľom, bojoval by proti nám a od­išiel by z krajiny.

Bible21

10 Po­jď­me si roz­mys­let, co s ni­mi, aby se ne­roz­množi­li ještě více! Kdy­by vy­puk­la válka, moh­li by se při­dat k našim ne­přá­te­lům a ode­jít ze země!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček