Ekumenický2. Samuelova23,23

2. Samuelova 23:23

Bol sláv­nejší než tí trid­siati, no tam­tým trom sa ne­vyrov­nal. Dávid ho za­radil do svojej teles­nej stráže.


Verš v kontexte

22 To vy­konal Jehójadov syn Benajáhu, čím sa pre­slávil medzi trid­siatimi hr­dinami. 23 Bol sláv­nejší než tí trid­siati, no tam­tým trom sa ne­vyrov­nal. Dávid ho za­radil do svojej teles­nej stráže. 24 K tridsiatim pat­ril Jóabov brat Asáel, Dódov syn El­chánan z Betlehema,

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

23 bol sláv­nejší nad trid­siatich, ale k tam­tým trom nedos­pel. A Dávid ho ustanovil za člena svojej najb­ližšej družiny.

Evanjelický

23 Bol medzi trid­siatimi najs­láv­nejší, ale oným trom sa ne­vyrov­nal. Dávid ho ustanovil nad svojou teles­nou strážou.

Ekumenický

23 Bol sláv­nejší než tí trid­siati, no tam­tým trom sa ne­vyrov­nal. Dávid ho za­radil do svojej teles­nej stráže.

Bible21

23 Mezi Třicítkou byl slavný, ale Tro­jici se ne­vy­rovnal. David mu svěřil svou těles­nou stráž.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček