Ekumenický2. Samuelova23,16

2. Samuelova 23:16

Tí traja hr­dinovia sa pre­bili cez tábor Filištín­cov, načer­pali vodu zo stud­ne pri bet­lehem­skej bráne a prinies­li ju Dávidovi. On sa však z nej nech­cel na­piť, ale vy­lial ju na počesť Hos­podina.


Verš v kontexte

15 Vtedy Dávid vy­slovil želanie: Kto sa mi dá na­piť vody zo stud­ne, ktorá je pri Bet­lehem­skej bráne? 16 Tí traja hr­dinovia sa pre­bili cez tábor Filištín­cov, načer­pali vodu zo stud­ne pri bet­lehem­skej bráne a prinies­li ju Dávidovi. On sa však z nej nech­cel na­piť, ale vy­lial ju na počesť Hos­podina. 17 Po­vedal: Chráň ma Hos­podin niečo také urobiť! Veď je to krv mužov, ktorí šli s nasadením vlast­ného života. Nech­cel ju piť. To do­kázali tí traja hr­dinovia.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

16 A tí traja hr­dinovia pre­bili sa táborom Filištínov a naťahajúc vody z cis­ter­ny Bet­lehema, ktorá je v bráne, vzali a donies­li k Dávidovi. No, nech­cel ju piť, ale ju vy­lial v obeť Hospodinovi.

Evanjelický

16 Nato sa tí traja hr­dinovia pre­bili táborom Filištín­cov a načreli vody zo stud­ne, ktorá je v Bet­leheme pri bráne. Prinies­li a podali ju Dávidovi. On však nech­cel piť, ale ju vy­lial ako obeť Hos­podinovi.

Ekumenický

16 Tí traja hr­dinovia sa pre­bili cez tábor Filištín­cov, načer­pali vodu zo stud­ne pri bet­lehem­skej bráne a prinies­li ju Dávidovi. On sa však z nej nech­cel na­piť, ale vy­lial ju na počesť Hos­podina.

Bible21

16 A tak se ta tro­jice hr­dinů pro­bi­la do fi­lištín­ského tá­bo­ra a naváži­la vodu z bet­lém­ské stud­ny u brá­ny. Vza­li ji a do­nes­li Davi­dovi. Ten se jí ale odmí­tl na­pít, ale vy­lil ji jako oběť Hos­po­di­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček