Ekumenický2. Samuelova13,10

2. Samuelova 13:10

Tu Am­nón po­vedal Támar: Prines to jed­lo do spál­ne. Budem jesť z tvojej ruky. Támar vzala koláče, ktoré upiek­la, a zanies­la ich bratovi Am­nónovi do spál­ne.


Verš v kontexte

9 Po­tom vzala pan­vicu a pred­ložila mu ich, ale on nech­cel jesť. Am­nón pri­kázal: Pošlite všet­kých mužov preč od­tiaľto. Všet­ci od neho od­išli. 10 Tu Am­nón po­vedal Támar: Prines to jed­lo do spál­ne. Budem jesť z tvojej ruky. Támar vzala koláče, ktoré upiek­la, a zanies­la ich bratovi Am­nónovi do spál­ne. 11 Keď mu však pred­kladala jed­lo, str­hol ju a po­vedal jej: Poď si ku mne ľah­núť, ses­tra moja!

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy po­vedal Am­non Támari: Dones jed­lo do ložnice, aby som jedol z tvojej ruky. A Támar vzala kús­ky chut­ného jed­la, ktoré bola pri­pravila, a zanies­la Am­nonovi, svoj­mu bratovi, do ložnice.

Evanjelický

10 Nato Am­nón po­vedal Támár: Prines mi to jed­lo do iz­by, chcel by som ho jesť z tvojej ruky. Támár vzala koláče, ktoré pri­pravila, a zanies­la ich svoj­mu bratovi Am­nónovi do iz­by.

Ekumenický

10 Tu Am­nón po­vedal Támar: Prines to jed­lo do spál­ne. Budem jesť z tvojej ruky. Támar vzala koláče, ktoré upiek­la, a zanies­la ich bratovi Am­nónovi do spál­ne.

Bible21

10 požádal Tá­mar: „Při­nes mi jídlo do ložnice a na­krm mě.“ Tá­mar tedy vza­la srdíčka, která připravi­la, a do­nes­la je Amno­novi do ložnice.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček