Ekumenický2. Samuelova13,11

2. Samuelova 13:11

Keď mu však pred­kladala jed­lo, str­hol ju a po­vedal jej: Poď si ku mne ľah­núť, ses­tra moja!


Verš v kontexte

10 Tu Am­nón po­vedal Támar: Prines to jed­lo do spál­ne. Budem jesť z tvojej ruky. Támar vzala koláče, ktoré upiek­la, a zanies­la ich bratovi Am­nónovi do spál­ne. 11 Keď mu však pred­kladala jed­lo, str­hol ju a po­vedal jej: Poď si ku mne ľah­núť, ses­tra moja! 12 Od­povedala mu: Nie, brat môj, nedopúšťaj sa na mne násilia. To sa pred­sa v Izraeli nerobí. Nedopúšťaj sa haneb­nos­ti!

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale keď mu podávala, aby jedol, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, lež so mnou, moja ses­tro!

Evanjelický

11 Keď mu podávala jesť, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, ľah­ni si ku mne, ses­tra moja.

Ekumenický

11 Keď mu však pred­kladala jed­lo, str­hol ju a po­vedal jej: Poď si ku mne ľah­núť, ses­tra moja!

Bible21

11 Když mu je podáva­la, aby se naje­dl, zmo­cnil se jí a za­čal ji pře­mlou­vat: „Po­jď, leh­ni si se mnou, sestřičko.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček