Ekumenický2. Samuelova13,1

2. Samuelova 13:1

Ne­skôr sa stalo toto: Dávidov syn Ab­solón mal krás­nu ses­tru menom Támar, do ktorej sa za­miloval Dávidov syn Am­nón.


Verš v kontexte

1 Ne­skôr sa stalo toto: Dávidov syn Ab­solón mal krás­nu ses­tru menom Támar, do ktorej sa za­miloval Dávidov syn Am­nón. 2 Am­nón sa chorob­ne trápil pre svoju ses­tru Támar. Bola totiž pan­nou a Am­nónovi sa zdalo ne­možné jej niečo urobiť. 3 Mal však priateľa Jónadaba, syna Dávidov­ho brata Šimeu; bol to veľmi chyt­rý muž.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom sa stalo toto. Absalom, syn Dávidov, mal krás­nu ses­tru, ktorej bolo meno Támar, a miloval ju Am­non, syn Dávidov.

Evanjelický

1 Dávidov syn Ab­solón mal krás­nu ses­tru menom Támár; Dávidov syn Am­nón si ju za­miloval.

Ekumenický

1 Ne­skôr sa stalo toto: Dávidov syn Ab­solón mal krás­nu ses­tru menom Támar, do ktorej sa za­miloval Dávidov syn Am­nón.

Bible21

1 Uplynul nějaký čas. Davi­dův syn Abšalom měl krásnou sest­ru jménem Tá­mar a jiný Davi­dův syn, Amnon, se do ní za­mi­loval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček