Roháček2. Samuelova13,1

2. Samuelova 13:1

Po­tom sa stalo toto. Absalom, syn Dávidov, mal krás­nu ses­tru, ktorej bolo meno Támar, a miloval ju Am­non, syn Dávidov.


Verš v kontexte

1 Po­tom sa stalo toto. Absalom, syn Dávidov, mal krás­nu ses­tru, ktorej bolo meno Támar, a miloval ju Am­non, syn Dávidov. 2 A Am­nonovi bolo tak úz­ko, že bol až ne­moc­ný pre Támar, svoju ses­tru, pre­tože bola pan­nou, a Am­nonovi sa videlo ne­možným vy­konať jej voľačo. 3 A Am­non mal priateľa, ktorému bolo meno Jonadáb. Bol to syn Šimu, brata Dávidov­ho. A Jonadáb bol veľmi múd­ry muž.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom sa stalo toto. Absalom, syn Dávidov, mal krás­nu ses­tru, ktorej bolo meno Támar, a miloval ju Am­non, syn Dávidov.

Evanjelický

1 Dávidov syn Ab­solón mal krás­nu ses­tru menom Támár; Dávidov syn Am­nón si ju za­miloval.

Ekumenický

1 Ne­skôr sa stalo toto: Dávidov syn Ab­solón mal krás­nu ses­tru menom Támar, do ktorej sa za­miloval Dávidov syn Am­nón.

Bible21

1 Uplynul nějaký čas. Davi­dův syn Abšalom měl krásnou sest­ru jménem Tá­mar a jiný Davi­dův syn, Amnon, se do ní za­mi­loval.