Bible21Zjevení1,5

Zjevení 1:5

a od Ježíše Krista, jenž je věrný svě­dek, ten Prvo­ro­zený z mrt­vých a vlád­ce králů země. Tomu, který si nás za­mi­loval, který nás osvo­bo­dil od našich hříchů svou vlastní krví


Verš v kontexte

4 Jan sed­mi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od To­ho, který je, který byl a který při­chází, a od sed­mi du­chů před jeho trůnem, 5 a od Ježíše Krista, jenž je věrný svě­dek, ten Prvo­ro­zený z mrt­vých a vlád­ce králů země. Tomu, který si nás za­mi­loval, který nás osvo­bo­dil od našich hříchů svou vlastní krví 6 a který nás uči­nil krá­li a kněží­mi své­mu Bohu a Otci – jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.

späť na Zjevení, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 a od Ježiša Kris­ta, k­torý je verný svedok, pr­vorodený z mŕt­vych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás za­miloval a umyl nás od našich hriechov svojou kr­vou

Evanjelický

5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕt­vych a vladára zem­ských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou kr­vou oslobodil od našich hriechov

Ekumenický

5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕtvych a vlád­cu nad kráľmi zeme.

Bible21

5 a od Ježíše Krista, jenž je věrný svě­dek, ten Prvo­ro­zený z mrt­vých a vlád­ce králů země. Tomu, který si nás za­mi­loval, který nás osvo­bo­dil od našich hříchů svou vlastní krví

Bible21Zjevení1,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček