EvanjelickýZjavenie1,5

Zjavenie 1:5

a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕt­vych a vladára zem­ských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou kr­vou oslobodil od našich hriechov


Verš v kontexte

4 Ján sied­mim cir­kev­ným zborom v Ázii: Milosť vám a po­koj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, 5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕt­vych a vladára zem­ských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou kr­vou oslobodil od našich hriechov 6 a urobil kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 a od Ježiša Kris­ta, k­torý je verný svedok, pr­vorodený z mŕt­vych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás za­miloval a umyl nás od našich hriechov svojou kr­vou

Evanjelický

5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕt­vych a vladára zem­ských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou kr­vou oslobodil od našich hriechov

Ekumenický

5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕtvych a vlád­cu nad kráľmi zeme.

Bible21

5 a od Ježíše Krista, jenž je věrný svě­dek, ten Prvo­ro­zený z mrt­vých a vlád­ce králů země. Tomu, který si nás za­mi­loval, který nás osvo­bo­dil od našich hříchů svou vlastní krví