RoháčekZjavenie1,5

Zjavenie 1:5

a od Ježiša Kris­ta, k­torý je verný svedok, pr­vorodený z mŕt­vych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás za­miloval a umyl nás od našich hriechov svojou kr­vou


Verš v kontexte

4 Ján sied­mim sborom, ktoré v Ázii: milosť vám a po­koj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý prij­de, a od sied­mich duchov, ktorí sú pred jeho trónom, 5 a od Ježiša Kris­ta, k­torý je verný svedok, pr­vorodený z mŕt­vych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás za­miloval a umyl nás od našich hriechov svojou kr­vou 6 a učinil nás kráľmi a kňaz­mi Bohu a svoj­mu Ot­covi - jemu sláva a sila na veky vekov. Ameň.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 a od Ježiša Kris­ta, k­torý je verný svedok, pr­vorodený z mŕt­vych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás za­miloval a umyl nás od našich hriechov svojou kr­vou

Evanjelický

5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕt­vych a vladára zem­ských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou kr­vou oslobodil od našich hriechov

Ekumenický

5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕtvych a vlád­cu nad kráľmi zeme.

Bible21

5 a od Ježíše Krista, jenž je věrný svě­dek, ten Prvo­ro­zený z mrt­vých a vlád­ce králů země. Tomu, který si nás za­mi­loval, který nás osvo­bo­dil od našich hříchů svou vlastní krví