Bible21Soudců1,30

Soudců 1:30

Za­bulon ne­byl s to vy­hnat obyva­te­le Ki­t­ro­nu ani Na­halo­lu, a tak zůsta­li Kananej­ci byd­let mezi ni­mi; byli však podro­beni nu­ceným pracím.


Verš v kontexte

29 Efraim ne­byl s to vy­hnat Kananej­ce byd­lící v Ge­ze­ru, a tak zůsta­li Kananej­ci byd­let mezi ni­mi. 30 Za­bulon ne­byl s to vy­hnat obyva­te­le Ki­t­ro­nu ani Na­halo­lu, a tak zůsta­li Kananej­ci byd­let mezi ni­mi; byli však podro­beni nu­ceným pracím. 31 Ašer ne­byl s to vy­hnat obyva­te­le Akka, Si­do­nu, Achlabu, Achzi­bu, Chel­by, Afe­ku ani Re­cho­bu.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 Za­bulon ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rona ani obyvateľov Na­halola, pre­to býva Kananej v jeho strede, a stali sa po­plat­nými.

Evanjelický

30 Zebulún ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rónu, ani obyvateľov Na­halólu, tak zo­stali Kanaán­ci bývať upro­stred neho a museli nútene pracovať.

Ekumenický

30 Zebúlun ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rónu ani obyvateľov Na­halólu, a tak Kanaánčania zo­stali bývať medzi nimi a museli vy­konávať nútené práce.

Bible21

30 Za­bulon ne­byl s to vy­hnat obyva­te­le Ki­t­ro­nu ani Na­halo­lu, a tak zůsta­li Kananej­ci byd­let mezi ni­mi; byli však podro­beni nu­ceným pracím.

Bible21Soudců1,30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček