Bible21Numeri1,3

Numeri 1:3

Ty a Áron za­poč­tete do je­jich od­dílů všech­ny bo­je­s­chopné Iz­rael­ce od dvaceti let výše.


Verš v kontexte

2 „Sečtě­te ce­lou iz­rael­s­kou obec pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů; pořiď­te jmenný se­z­nam všech mužů. 3 Ty a Áron za­poč­tete do je­jich od­dílů všech­ny bo­je­s­chopné Iz­rael­ce od dvaceti let výše. 4 Z každého poko­lení vám bude po­máhat je­den muž, který je hlavou svého ot­cov­ského do­mu.

späť na Numeri, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, každého, ktorý je súci ísť do voj­ska v Iz­raelovi. Spočítaj­te ich podľa ich voj­sk, ty a Áron.

Evanjelický

3 od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných v Iz­raeli. Ty a Áron ich za­raďte do prís­lušných vojov.

Ekumenický

3 ktorý má dvad­sať a viac rokov, teda aby tam boli všet­ci boja­schop­ní Iz­raeliti. Ty a Áron ich za­radíte do bojových út­varov.

Bible21

3 Ty a Áron za­poč­tete do je­jich od­dílů všech­ny bo­je­s­chopné Iz­rael­ce od dvaceti let výše.

Bible21Numeri1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček