Ekumenický4. Mojžišova1,3

4. Mojžišova 1:3

Numeri

ktorý má dvad­sať a viac rokov, teda aby tam boli všet­ci boja­schop­ní Iz­raeliti. Ty a Áron ich za­radíte do bojových út­varov.


Verš v kontexte

2 Urob­te súpis celej po­spolitos­ti Iz­raelitov podľa ich kmeňov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, 3 ktorý má dvad­sať a viac rokov, teda aby tam boli všet­ci boja­schop­ní Iz­raeliti. Ty a Áron ich za­radíte do bojových út­varov. 4 Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčel­ník rodu.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, každého, ktorý je súci ísť do voj­ska v Iz­raelovi. Spočítaj­te ich podľa ich voj­sk, ty a Áron.

Evanjelický

3 od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných v Iz­raeli. Ty a Áron ich za­raďte do prís­lušných vojov.

Ekumenický

3 ktorý má dvad­sať a viac rokov, teda aby tam boli všet­ci boja­schop­ní Iz­raeliti. Ty a Áron ich za­radíte do bojových út­varov.

Bible21

3 Ty a Áron za­poč­tete do je­jich od­dílů všech­ny bo­je­s­chopné Iz­rael­ce od dvaceti let výše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček