Bible21Jan21,7

Jan 21:7

Učedník, kterého Ježíš mi­loval, teh­dy ře­kl Pet­rovi: „To je Pán!“ Jakmi­le Ši­mon Petr us­lyšel, že je to Pán, ob­lé­kl si plášť (pro­tože byl svlečený) a vrhl se do vo­dy.


Verš v kontexte

6 „Hoď­te síť na­pravo od lodi a něco najdete,“ ře­kl jim. Ho­di­li tedy síť a už ji ani ne­moh­li utáhnout, ko­lik v ní bylo ryb. 7 Učedník, kterého Ježíš mi­loval, teh­dy ře­kl Pet­rovi: „To je Pán!“ Jakmi­le Ši­mon Petr us­lyšel, že je to Pán, ob­lé­kl si plášť (pro­tože byl svlečený) a vrhl se do vo­dy. 8 Ostatní učedníci pak připlu­li s lodí (ne­by­li to­tiž dale­ko od bře­hu, jen asi dvě stě lo­ket) a táh­li tu síť s ryba­mi.

späť na Jan, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy po­vedal učeník, ktorého to miloval Ježiš, Pet­rovi: To je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si svr­ch­né rúcho, lebo bol na­hý a hodil sa do mora.

Evanjelický

7 Tu po­vedal Pet­rovi učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, pre­hodil si plášť - bol totiž na­hý - a hodil sa do mora.

Ekumenický

7 Učeník, ktorého mal Ježiš rád, po­vedal Pet­rovi: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, pre­hodil si plášť — bol totiž na­hý — a hodil sa do mora.

Bible21

7 Učedník, kterého Ježíš mi­loval, teh­dy ře­kl Pet­rovi: „To je Pán!“ Jakmi­le Ši­mon Petr us­lyšel, že je to Pán, ob­lé­kl si plášť (pro­tože byl svlečený) a vrhl se do vo­dy.

Bible21Jan21,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček