RoháčekJán21,7

Ján 21:7

Evanjelium podľa Jána

Vtedy po­vedal učeník, ktorého to miloval Ježiš, Pet­rovi: To je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si svr­ch­né rúcho, lebo bol na­hý a hodil sa do mora.


Verš v kontexte

6 A on im po­vedal: Za­hoďte sieť na pravú stranu lode a naj­dete. A tak za­hodili a už aj ju ne­vládali utiah­nuť pre množs­tvo rýb. 7 Vtedy po­vedal učeník, ktorého to miloval Ježiš, Pet­rovi: To je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si svr­ch­né rúcho, lebo bol na­hý a hodil sa do mora. 8 A tí druhí učeníci prišli na čl­ne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi dve­sto lakťov, vlečúc sieť s rybami.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy po­vedal učeník, ktorého to miloval Ježiš, Pet­rovi: To je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si svr­ch­né rúcho, lebo bol na­hý a hodil sa do mora.

Evanjelický

7 Tu po­vedal Pet­rovi učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, pre­hodil si plášť - bol totiž na­hý - a hodil sa do mora.

Ekumenický

7 Učeník, ktorého mal Ježiš rád, po­vedal Pet­rovi: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, pre­hodil si plášť — bol totiž na­hý — a hodil sa do mora.

Bible21

7 Učedník, kterého Ježíš mi­loval, teh­dy ře­kl Pet­rovi: „To je Pán!“ Jakmi­le Ši­mon Petr us­lyšel, že je to Pán, ob­lé­kl si plášť (pro­tože byl svlečený) a vrhl se do vo­dy.

RoháčekJán21,7