Bible21Jan1,43

Jan 1:43

Dalšího dne se Ježíš chtěl vy­dat do Ga­li­le­je. Našel Fi­lipa a ře­kl mu: „Po­jď za mnou.“


Verš v kontexte

42 a přive­dl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a ře­kl: „­Ty jsi Ši­mon, syn Janův. Bu­deš se jmenovat Kéfa“ (což se překládá Petr). 43 Dalšího dne se Ježíš chtěl vy­dat do Ga­li­le­je. Našel Fi­lipa a ře­kl mu: „Po­jď za mnou.“ 44 (Fi­lip byl z Betsai­dy, měs­ta On­dře­jova a Pet­rova.)

späť na Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A pri­viedol ho k Ježišovi. A Ježiš po­zrúc na neho po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v pre­klade: Peter čiže Skala).

Evanjelický

43 Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Na­sleduj ma!

Ekumenický

43 Na druhý deň sa Ježiš roz­hodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a po­vedal mu: Na­sleduj ma!

Bible21

43 Dalšího dne se Ježíš chtěl vy­dat do Ga­li­le­je. Našel Fi­lipa a ře­kl mu: „Po­jď za mnou.“

Bible21Jan1,43

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček