RoháčekJán1,43

Ján 1:43

Evanjelium podľa Jána

A pri­viedol ho k Ježišovi. A Ježiš po­zrúc na neho po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v pre­klade: Peter čiže Skala).


Verš v kontexte

42 Ten najprv našiel s­voj­ho vlastného brata, Šimona, a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kris­tus čiže Pomazaný). 43 A pri­viedol ho k Ježišovi. A Ježiš po­zrúc na neho po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v pre­klade: Peter čiže Skala). 44 Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vy­j­sť do Galilee a našiel Filipa a po­vedal mu: Poď za mnou!

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A pri­viedol ho k Ježišovi. A Ježiš po­zrúc na neho po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v pre­klade: Peter čiže Skala).

Evanjelický

43 Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Na­sleduj ma!

Ekumenický

43 Na druhý deň sa Ježiš roz­hodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a po­vedal mu: Na­sleduj ma!

Bible21

43 Dalšího dne se Ježíš chtěl vy­dat do Ga­li­le­je. Našel Fi­lipa a ře­kl mu: „Po­jď za mnou.“

RoháčekJán1,43