Bible21Izaiáš20,4

Izaiáš 20:4

právě tak požene asyr­ský král egyptské za­jat­ce a habešské vy­hnan­ce, mladíky i starce – na­hé a bosé, s ho­lý­mi zadky, k zostu­zení Egyp­ta.


Verš v kontexte

3 Po­tom Hos­po­din ře­kl: „Ja­ko můj služebník Iza­iáš cho­dil tři roky na­hý a bosý, aby byl divem a zna­mením pro­ti Egyp­tu a Habeši, 4 právě tak požene asyr­ský král egyptské za­jat­ce a habešské vy­hnan­ce, mladíky i starce – na­hé a bosé, s ho­lý­mi zadky, k zostu­zení Egyp­ta. 5 Ti, kdo spo­léha­li na Habeš a chlu­bi­li se Egyp­tem, pak bu­dou zděšení a zoufalí.

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 tak poženie p­red sebou assýrsky kráľ zajatých Egyp­ta a pre­síd­len­cov Kúša, mladých i starých, na­hých a bosých, a to s ob­naženými za­dky, na­hotu Egyp­ta.

Evanjelický

4 tak poženie asýr­sky kráľ zajat­cov Egyp­ta a od­vlečených z Kúšu, chlap­cov i star­cov, na­hých a bosých, s holým za­dkom, na han­bu Egyp­ta.

Ekumenický

4 tak na­hých a bosých, s odhaleným za­dkom od­vedie asýr­sky kráľ egypt­ských zajat­cov a etióp­skych pre­síd­len­cov, mladíkov i star­cov na han­bu Egyp­ta.

Bible21

4 právě tak požene asyr­ský král egyptské za­jat­ce a habešské vy­hnan­ce, mladíky i starce – na­hé a bosé, s ho­lý­mi zadky, k zostu­zení Egyp­ta.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček