Bible21Deuteronomium3,18

Deuteronomium 3:18

Tenkrát jsem vám přikázal: „Hos­po­din, váš Bůh, vám dal tuto zem za dě­dictví. Všich­ni vaši bo­jovníci však přejdou Jordán v plné zbro­ji jako před­voj svých bra­trů, synů Iz­rae­le.


Verš v kontexte

17 Je­jich západní hranici tvoří jordán­ské údo­lí Arava, a to od Ga­li­lej­ského je­ze­ra až po Mrt­vé moře v Aravě pod ú­bočím Pisgy na východě. 18 Tenkrát jsem vám přikázal: „Hos­po­din, váš Bůh, vám dal tuto zem za dě­dictví. Všich­ni vaši bo­jovníci však přejdou Jordán v plné zbro­ji jako před­voj svých bra­trů, synů Iz­rae­le. 19 Pou­ze vaše že­ny, vaše dě­ti a váš do­by­tek (vím, že má­te množství do­bytka) zůstanou ve měs­tech, která jsem vám při­dě­lil.

späť na Deuteronomium, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A toho času som vám pri­kázal po­vediac: Hos­podin, váš Bôh, vám dal túto zem, aby ste ju zau­jali dedične; ozb­rojení poj­dete na druhú stranu pred svojimi brat­mi, syn­mi Iz­raelovými, všet­ci, ktorí s­te silní,

Evanjelický

18 V tom čase som vám pri­kázal: Hos­podin, váš Boh, dal vám túto krajinu do vlast­níc­tva. Všet­ci, čo ste boja­schop­ní, prej­dite ozb­rojení na čele svojich bratov - Iz­rael­cov;

Ekumenický

18 Po­tom som vám pri­kázal: Hos­podin, váš Boh, vám dal túto krajinu, aby ste ju ob­sadili. Všet­ci boja­schop­ní prej­dite ozb­rojení na čele svojich bratov Iz­raelitov.

Bible21

18 Tenkrát jsem vám přikázal: „Hos­po­din, váš Bůh, vám dal tuto zem za dě­dictví. Všich­ni vaši bo­jovníci však přejdou Jordán v plné zbro­ji jako před­voj svých bra­trů, synů Iz­rae­le.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček