Bible21Deuteronomium18,1

Deuteronomium 18:1

Levi­tští kněží, to­tiž ce­lý kmen Levi, ne­bu­dou mít podíl ani dě­dictví v Iz­rae­li. Bu­dou žít z oh­nivých obětí Hos­po­di­nu, z jeho dě­dictví.


Verš v kontexte

1 Levi­tští kněží, to­tiž ce­lý kmen Levi, ne­bu­dou mít podíl ani dě­dictví v Iz­rae­li. Bu­dou žít z oh­nivých obětí Hos­po­di­nu, z jeho dě­dictví. 2 Ne­bu­dou mít dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je je­jich dě­dictvím, jak jim po­věděl. 3 Toto bu­dou kněží právoplatně do­stávat od li­du: Ti, kdo bu­dou přinášet oběť – ať už ze sko­tu nebo z bravu – dají knězi ple­ce, obě če­listi a žalu­dek.

späť na Deuteronomium, 18

Príbuzné preklady Roháček

1 Kňazi, Levitovia, celé po­kolenie Léviho, nebudú mať podielu ani dedičs­tva s Iz­raelom, ohňové obeti Hos­podinove a jeho dedičs­tvo budú jesť.

Evanjelický

1 Kňazi, levíti, celý kmeň Léví, nebudú mať podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s Iz­raelom. Nech sa živia z ohňových obetí Hos­podinových a z Jeho dedičného vlast­níc­tva.

Ekumenický

1 Lévi­ov­skí kňazi, celý Léviho kmeň, nebudú mať podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s Izraelom. Ich dedičným vlast­níc­tvom budú Hos­podinove ohňové obety; z nich budú žiť.

Bible21

1 Levi­tští kněží, to­tiž ce­lý kmen Levi, ne­bu­dou mít podíl ani dě­dictví v Iz­rae­li. Bu­dou žít z oh­nivých obětí Hos­po­di­nu, z jeho dě­dictví.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček