RoháčekPríslovia21,12

Príslovia 21:12

Spraved­livý sa učí na dome bez­božníka, keď Bôh podvracia bez­božných ­vr­hajúc ich do zlého.


Verš v kontexte

11 Keď tres­cú po­smievača, hlúpy múd­reje, a keď po­učujú múd­reho, pri­berá známos­ti.
12 Spraved­livý sa učí na dome bez­božníka, keď Bôh podvracia bez­božných ­vr­hajúc ich do zlého.
13 Ten, kto za­pcháva svoje ucho, aby ne­počul kriku chudob­ného, bude tiež raz volať, ale nebude vy­slyšaný.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 Spraved­livý sa učí na dome bez­božníka, keď Bôh podvracia bez­božných ­vr­hajúc ich do zlého.

Evanjelický

12 Hos­podin poúča dom bez­božného, keď bez­božných pri­vádza do záhuby.

Ekumenický

12 Spravod­livý po­zoruje dom bez­božníka a vr­há bez­božníkov do záhuby.

Bible21

12 Sprave­dlivý se učí na do­mě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost.