Roháček4. Mojžišova1,23

4. Mojžišova 1:23

Numeri

ich počítaných z po­kolenia Sime­onov­ho bolo päťdesiatdeväť tisíc tri­sto.


Verš v kontexte

22 Synov Sime­onových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hláv, všet­kých, k­torí boli mužského po­hlavia vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 23 ich počítaných z po­kolenia Sime­onov­ho bolo päťdesiatdeväť tisíc tri­sto. 24 Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 ich počítaných z po­kolenia Sime­onov­ho bolo päťdesiatdeväť tisíc tri­sto.

Evanjelický

23 spočítaných za kmeň Šimeón bolo päťdesiat­deväťtisíc tri­sto.

Ekumenický

23 Zo Šimeónov­ho kmeňa ich na­počítali päťdesiat­deväťtisíc­tri­sto.

Bible21

23 poko­lení Ši­me­on čítalo 59 300 mužů.