RoháčekMarek1,18

Marek 1:18

Evanjelium podľa Mareka

A hneď opus­tili svoje siete a išli za ním.


Verš v kontexte

17 A Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybár­mi ľudí. 18 A hneď opus­tili svoje siete a išli za ním. 19 A keď pošiel od­tiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi, na­právať siete.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A hneď opus­tili svoje siete a išli za ním.

Evanjelický

18 A oni hneď zanechali siete a na­sledovali Ho.

Ekumenický

18 Hneď zanechali siete a na­sledovali ho.

Bible21

18 Ihned opusti­li sítě a šli za ním.

RoháčekMarek1,18