EvanjelickýMarek1,18

Marek 1:18

Evanjelium podľa Mareka

A oni hneď zanechali siete a na­sledovali Ho.


Verš v kontexte

17 Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybár­mi ľudí. 18 A oni hneď zanechali siete a na­sledovali Ho. 19 Keď po­odišiel máličko, uvidel Jakuba, syna Zebede­ov­ho, a jeho brata Jána; aj tí opravovali na lodi siete.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A hneď opus­tili svoje siete a išli za ním.

Evanjelický

18 A oni hneď zanechali siete a na­sledovali Ho.

Ekumenický

18 Hneď zanechali siete a na­sledovali ho.

Bible21

18 Ihned opusti­li sítě a šli za ním.