RoháčekJán6,52

Ján 6:52

Evanjelium podľa Jána

Vtedy sa do­hadovali Židia medzi sebou a hovorili: Jako nám ten­to môže dať jesť telo?


Verš v kontexte

51 Ja som ten živý chlieb, ktorý sos­túpil z neba. Keby nie­kto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. 52 Vtedy sa do­hadovali Židia medzi sebou a hovorili: Jako nám ten­to môže dať jesť telo? 53 A Ježiš im po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho kr­vi, ne­máte v sebe života.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

52 Vtedy sa do­hadovali Židia medzi sebou a hovorili: Jako nám ten­to môže dať jesť telo?

Evanjelický

52 I hádali sa Židia medzi sebou: Ako nám ten­to môže dať jesť [svoje] telo?

Ekumenický

52 Nato sa začali Židia medzi sebou hádať a hovorili: Ako nám ten­to môže dať jesť svoje telo?

Bible21

52 Ži­dé se mezi se­bou za­ča­li hádat: „Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?“

RoháčekJán6,52