Roháček3. Jánov1,5

3. Jánov 1:5

Milovaný ver­ne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom,


Verš v kontexte

4 Väčšej rados­ti nad to ne­mám, než aby som počul, že moje deti chodia v prav­de. 5 Milovaný ver­ne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom, 6 ktorí dali tvojej lás­ke svedoc­tvo pred sborom, ktorých keď vy­prevadíš hod­ne Boha, dob­re robíš.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Milovaný ver­ne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom,

Evanjelický

5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích,

Ekumenický

5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo robíš pre bratov, hoci sú cudzin­ci.

Bible21

5 Mi­lovaný, pro­kazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bra­trům a zvláště k hostům.