Roháček2. Korintským3,1

2. Korintským 3:1

Či zase začíname sami seba od­porúčať? Alebo či azda po­trebujeme, jako nie­ktorí, od­porúčajúcich lis­tov na vás alebo od vás od­porúčajúcich?


Verš v kontexte

1 Či zase začíname sami seba od­porúčať? Alebo či azda po­trebujeme, jako nie­ktorí, od­porúčajúcich lis­tov na vás alebo od vás od­porúčajúcich? 2 Našim lis­tom ste vy, na­písaným v našich srd­ciach, ktorý znajú a čítajú všet­ci ľudia, 3 a vidieť zjav­ne na vás, že ste lis­tom Kris­tovým, nami pri­slúženým, na­písaným nie čer­nid­lom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen­ných do­skách, ale na do­skách srd­ca mäsitých.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Či zase začíname sami seba od­porúčať? Alebo či azda po­trebujeme, jako nie­ktorí, od­porúčajúcich lis­tov na vás alebo od vás od­porúčajúcich?

Evanjelický

1 Začíname zase od­porúčať samých seba? Či vari po­trebujeme, ako nie­ktorí iní, od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás?

Ekumenický

1 Zasa začíname od­porúčať samých seba? Alebo, az­da, ako nie­ktorí iní, po­trebujeme od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás?

Bible21

1 Za­číná­me se opět chvá­lit? Mys­lí­te, že po­tře­buje­me do­po­ručující lis­ty k vám nebo od vás tak jako něk­teří?