Roháček2. Korintským1,23

2. Korintským 1:23

No, ja volám Boha za sved­ka na svoju dušu, že pre­to, že som vás šet­ril, ne­prišiel som viac do Korin­tu.


Verš v kontexte

22 ktorý si nás i za­pečatil a dal záv­davok Ducha do našich sŕdc. 23 No, ja volám Boha za sved­ka na svoju dušu, že pre­to, že som vás šet­ril, ne­prišiel som viac do Korin­tu. 24 Nie že by sme panovali nad vašou vierou, ale že sme spolu­pracov­ník­mi na vašej rados­ti, lebo vierou stojíte.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 No, ja volám Boha za sved­ka na svoju dušu, že pre­to, že som vás šet­ril, ne­prišiel som viac do Korin­tu.

Evanjelický

23 Boha volám za sved­ka svojej duše, že len zo še­tr­nos­ti k vám ne­prišiel som ešte do Korin­tu.

Ekumenický

23 Volám však Boha za sved­ka svojej duše, že len z ohľadu na vás som doteraz ne­prišiel do Korin­tu.

Bible21

23 Bůh je mi svě­dek – na mou duši, že jsem do Ko­rin­tu ještě ne­přišel jen z ohle­du k vám.