Ekumenický2. Korintským1,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Korintským 1:23

Volám však Boha za sved­ka svojej duše, že len z ohľadu na vás som doteraz ne­prišiel do Korin­tu.


Verš v kontexte

22 On nás aj označil pečaťou a Ducha dal do našich sŕdc ako záv­davok. 23 Volám však Boha za sved­ka svojej duše, že len z ohľadu na vás som doteraz ne­prišiel do Korin­tu. 24 Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme po­máhať vašej rados­ti — veď vo viere stojíte pev­ne.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 No, ja volám Boha za sved­ka na svoju dušu, že pre­to, že som vás šet­ril, ne­prišiel som viac do Korin­tu.

Evanjelický

23 Boha volám za sved­ka svojej duše, že len zo še­tr­nos­ti k vám ne­prišiel som ešte do Korin­tu.

Ekumenický

23 Volám však Boha za sved­ka svojej duše, že len z ohľadu na vás som doteraz ne­prišiel do Korin­tu.

Bible21

23 Bůh je mi svě­dek – na mou duši, že jsem do Ko­rin­tu ještě ne­přišel jen z ohle­du k vám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček