EvanjelickýŽalmy95,3

Žalmy 95:3

Lebo Hos­podin je veľký Boh a nad všet­kými boh­mi veľký Kráľ.


Verš v kontexte

2 Pred­stúp­me pred Neho s poďakovaním, zvučne Mu jasaj­me chválo­spevy!
3 Lebo Hos­podin je veľký Boh a nad všet­kými boh­mi veľký Kráľ.
4 V jeho rukách sú hl­biny zeme, Jeho sú vr­chov končiare.

späť na Žalmy, 95

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo Hos­podin je silný Bôh veľký a veľký Kráľ nad všet­kými boh­mi,

Evanjelický

3 Lebo Hos­podin je veľký Boh a nad všet­kými boh­mi veľký Kráľ.

Ekumenický

3 Veď Hos­podin je veľký Boh, veľký Kráľ nad všet­kými božs­tvami.

Bible21

3 Ve­liký Bůh je Hos­po­din přece, veliký Král nad vše­mi bo­hy.