EvanjelickýŽalmy52,1

Žalmy 52:1

Pre hudob­ný pred­nes. Vy­učujúci žalm Dávidov.


Verš v kontexte

1 Pre hudob­ný pred­nes. Vy­učujúci žalm Dávidov.
2 Po tom, čo Edómec Doeg prišiel oznámiť Sau­lovi, že Dávid vošiel do domu Achímelechov­ho.
3 Čože sa honosíš zlom, ty hr­dina? Milosť Božia tr­vá každý deň.

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Vy­učujúci žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Vy­učujúci žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Dávidov.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davi­dův.