EvanjelickýSkutky28,6

Skutky 28:6

Skutky apoštolov

Očakávali, že opuch­ne alebo naraz pad­ne mŕt­vy. Keď však dlho čakali a videli, že sa mu nič zlé ne­stalo, zmenili svoju mien­ku o ňom a hovorili, že je bohom.


Verš v kontexte

5 Ale on striasol zvierat­ko do ohňa a nič zlé sa mu ne­stalo. 6 Očakávali, že opuch­ne alebo naraz pad­ne mŕt­vy. Keď však dlho čakali a videli, že sa mu nič zlé ne­stalo, zmenili svoju mien­ku o ňom a hovorili, že je bohom. 7 Náčel­ník os­trova, menom Pub­lius, mal neďaleko majetok; i vzal nás k sebe a tri dni nás priateľs­ky hos­til.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 Oni však očakávali, že opuch­ne alebo že pad­ne razom mŕt­vy. Ale keď za­veľa čakali a videli, že sa mu len nič zlého nedeje, zmenili svoju mien­ku a vraveli, že je boh.

Evanjelický

6 Očakávali, že opuch­ne alebo naraz pad­ne mŕt­vy. Keď však dlho čakali a videli, že sa mu nič zlé ne­stalo, zmenili svoju mien­ku o ňom a hovorili, že je bohom.

Ekumenický

6 Oni čakali, že čo­skoro opuch­ne alebo pad­ne mŕt­vy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mien­ku a hovorili, že je boh.

Bible21

6 Do­mo­rod­ci očekáva­li, že oteče ane­bo náhle padne mr­tev. Když ale dlouho če­ka­li a vi­dě­li, že se mu nic zlého ne­děje, změni­li názor a za­ča­li ří­kat, že je to bůh.