Evanjelický4. Mojžišova1,23

4. Mojžišova 1:23

Numeri

spočítaných za kmeň Šimeón bolo päťdesiat­deväťtisíc tri­sto.


Verš v kontexte

22 Šimeón­cov, ich po­tom­kov podľa ich čeľadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní, podľa počtu mien, hlava za hlavou, všet­kých mužov od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 23 spočítaných za kmeň Šimeón bolo päťdesiat­deväťtisíc tri­sto. 24 Gádov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 ich počítaných z po­kolenia Sime­onov­ho bolo päťdesiatdeväť tisíc tri­sto.

Evanjelický

23 spočítaných za kmeň Šimeón bolo päťdesiat­deväťtisíc tri­sto.

Ekumenický

23 Zo Šimeónov­ho kmeňa ich na­počítali päťdesiat­deväťtisíc­tri­sto.

Bible21

23 poko­lení Ši­me­on čítalo 59 300 mužů.